OpenPlanet Data Platform

Veilig en eenvoudig delen van (gezondsheids)data voor onderzoek

OpenPlanet is een not-for-profit product. OpenPlanet maakt het mogelijk om gevoelige data voor onderzoek te delen. Het product bevindt zich momenteel in een Minimal Usable Product status. We verwelkomen aanvullende use-cases om het platform verder te ontwikkelen. De huidige focus is gezondheidsdata en integratie met Health-RI.

Datasets aanvragen

Eenvoudig data vinden en aanvragen.

Het zoeken en vinden van data op verschillende plaatsen is tijdrovend en vaak ontbreekt de mogelijk om direct een aanvraag te doen. OpenPlanet maakt het zoeken, vinden én aanvragen van data mogelijk. Afspraken over het gebruik van de data worden vastgelegd in een dynamisch gegenereerd digitaal contract.

Video thumbnail Deze video is beschikbaar op YouTube
Catalogus.
Zoek en vind databronnen op basis van metadata.
Aanvragen.
Vraag toegang tot een dataset bij aanbieders van databronnen.
Digitaal contract.
Documenteer en bevestig afspraken in een dynamisch gegenereerd contract.

Data delen

Data aanbieder in control over databronnen.

Data aanbieders zijn altijd in control zijn over hun datadeling. Data blijft bij de bronhouder. In OpenPlanet is alleen de metadata over de databron opgeslagen. Data aanbieders bepalen zelf welke databronnen weergegeven worden en pas na goedkeuring worden de data gedeeld. Toegang tot de data kan ten alle tijde worden ingetrokken.

Video thumbnail Deze video is beschikbaar op YouTube
Catalogus.
Één plaats voor het beheren van databronnen.
Toegangsbeheer.
Verleen of beëindig toegang tot data voor data aanvragers.
Pseudonimisatie.
Bescherm de privacy van personen met PEP-technologie.
Minimalisatie.
Deel alleen gefilterde subsets van de gehele databron.
Digitaal contract.
Documenteer en bevestig afspraken in een dynamisch gegenereerd contract.

Gebruiker identificatie

Zeker weten wie toegang heeft tot data.

Dankzij de Digital Identity Wallet Yivi is er vertrouwen tussen gebruikers op het platform. Gebruikers kunnen zichzelf identificeren. Tevens kan worden geverifieerd bij de Kamer van Koophandel of ze gemachtigd zijn hun organisatie te representeren. Ook inloggen en digitale handtekeningen zijn mogelijk met de Yivi app.

Video thumbnail Deze video is beschikbaar op YouTube
Identificatie.
Bewijs wie je bent met de Yivi app.
Know Your Customer.
Weet wie data aanvraagt en gebruikt.
Digitaal ondertekenen.
Gebruik de Yivi app om data gebruiksovereenkomst (DUA) te tekenen.

Data/AI werkbanken

Samenwerken aan data analyse en algoritmes.

OpenPlanet heeft integraties met diverse beveiligde werkbanken waar de verkregen data naartoe verplaatst kan worden. Momenteel kan data verwerkt worden in anDREa, Azure Machine Learning en JupyterHub. In deze werkbanken kunnen algoritmes worden ontwikkeld en/of worden uitgevoerd op verkregen data. De werkbanken zijn schaalbaar, geïsoleerd en volledig beheerd.

Video thumbnail Deze video is beschikbaar op YouTube
Projecten.
Organiseer werk in projecten om samen te werken met een team.
Azure Machine Learning
Ontwikkel en publiceer ML-modellen op basis van verkregen data.
anDREa
Onderzoek verkregen data in een Digital Research Environment (DRE).