JoinData

Dankzij de verkregen EFRO subsidie en de succesvolle samenwerking binnen het OpenPlanet consortium heeft JoinData de kans gehad om een aantal mooie uitbreidingen op het platform te realiseren. Hierbij valt te denken aan;

  • De ontwikkeling van een nieuw boerenportaal
  • Het technisch verbeteren/upgraden van het JoinData platform
  • Een nieuwe technische architectuur van het JoinData platform
  • De eerste ontwikkeling van BoerZoektApp: een platform voor agrariërs om snel in contact te komen met ontwikkelaars van apps waarbij de data veilig via JoinData getransporteerd kan worden

JoinData streeft ernaar om waarde toe te voegen voor agrarische mkb-ondernemers door zowel individueel als in samenwerkingsverband te werken aan oplossingen die de positie van boeren en telers in de dateketen verbeteren. Onze focus ligt op het leveren van praktische oplossingen die direct aansluiten bij de behoeften van agrarische ondernemers, leveranciers van data en gebruikers van data. Hieronder volgt een overzicht van de gerealiseerde oplossingen waar we de afgelopen tijd zoal aan gewerkt hebben:

  1. Inzicht in datastromen. Een ondernemer kan niet meer ondernemen zonder data te delen, bijv. met zijn accountant, voerleverancier of zuivelverwerker. Agrarische mkb ondernemers staan voor de complexe taak om controle te houden over hun datastromen. Het identificeren van dataleveranciers en monitoren van afnemers was een grote uitdaging. JoinData heeft zich met de ontwikkeling van het nieuwe boerenportaal gericht op het creëren van oplossingen om dit inzicht te vergroten, waardoor ondernemers nu beter toegerust zijn om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot hun gegevensuitwisselingen.
  2. Toegang tot slimme apps voor agrarische mkb ondernemers. JoinData begrijpt de noodzaak voor agrarisch mkb-ondernemers om gemakkelijk toegang te krijgen tot slimme apps die waarde kunnen toevoegen aan hun bedrijfsvoering. Met het opzetten van een centraal punt voor het beschikbaar stellen van dergelijke apps (BoerZoektApp) probeert JoinData ondernemers inzicht te geven in geavanceerde applicaties die hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren. JoinData heeft geen belang bij de data en biedt op deze manier een onafhankelijke platform voor de agrariër om zich te oriënteren en mogelijk gebruik te gaan maken van oplossingen die hem helpen bij zijn bedrijfsmanagement.
  3. Authenticatie zonder eHerkenning. Digitale authenticatie kan een aanzienlijke drempel vormen voor agrarische mkb ondernemers om bepaalde diensten te gebruiken. Momenteel wordt er bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van eHerkenning, in de toekomst zullen er naar alle waarschijnlijkheid digitale wallets bijkomen. JoinData heeft onderzocht en getest of er ook andere manieren (naast eHerkenning) zijn die JoinData kan en wil ondersteunen ten behoeve van authenticatie op het JoinData platform. Het resultaat? Een positief antwoord. Een goed alternatief is bijvoorbeeld een decentrale identiteits Wallet. Hierdoor blijft persoonlijke data decentraal opgeslagen op je telefoon. De verwachting is dat deze wallets in de loop van 2025 gemeengoed zullen worden. Om hier op voor te sorteren, is onderzocht welke aanpassingen de infrastructuur van het platform nodig heeft om hieraan te voldoen.

Over JoinData

JoinData logo

De coöperatie JoinData is een onafhankelijk dataplatform zonder winstoogmerk dat met hart en ziel gelooft in agrarische innovatie, maar alleen als de boer daar optimaal van kan profiteren. Een belangrijke pijler voor JoinData is dat de boer aan de hand een machtiging zelf beslist met wie en welke data er wordt gedeeld. Omdat JoinData als non-profit geen winst hoeven te maken, kunnen we maximaal investeren in de veiligheid, privacy en boervriendelijkheid van ons platform.

Neem contact op

Wil je meer informatie over JoinData?

Address
join-data.nl