Ivido

Jouw gezondheid op één plek. Bekijk op één plek de medische gegevens die jouw zorgverleners over jou hebben, en wat je zelf bijhoudt over jouw gezondheid.

De rol van de burger is cruciaal bij het verzamelen van gezondheidsdata. In het kader van het Medmij stelsel, waarin ook de privacy en security is geborgd, kan elke burger/patiënt in Nederland zijn medische gegevens van al zijn haar zorgaanbieders in het PGO verzamelen op basis van Medmij standaarden (FHIR en Zorginformatiebouwstenen). Ook kan de burger/patient zelf gezondheidsgegevens verzamelen en vastleggen in PGO Ivido zoals allerlei metingen (al dan niet uit wearables), vragenlijsten, positieve gezondheid en het PGO koppelen aan diverse app’s die de burger/patient wil gebruiken. Dit noemen we patiënt generated data. PGO Ivido zorg dat deze gegevens ook op basis van FAIR principes beschikbaar kunnen worden gemaakt in een hybride zorgproces met al de relevante zorgverleners maar ook dat deze data beschikbaar kunnen komen voor meervoudig gebruik, uiteraard met een juiste toestemmingsgrondslag. De ontwikkelingen van PGO Ivido passen naadloos in de ontwikkelingen in het kader van de European Health Data Space (EHDS).

Video thumbnail Deze video is beschikbaar op YouTube

Over Ivido

Ivido logo

Jij, jouw huisarts, specialist en andere soorten zorgverleners hebben allemaal medische informatie over jou. Ivido is een PGO, en daarin kun je de medische gegevens van jezelf én van verschillende soorten zorgverleners bekijken in één overzicht.

De afkorting PGO staat voor Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Een PGO is anders dan een portaal van je huisarts zoals Mijngezondheid.net of MedGemak waar je alleen huisartsgegevens kunt inzien. En in het portaal van jouw ziekenhuis zie je alleen gegevens van dat ziekenhuis. Bij Ivido kun je de gegevens van je huisarts, ziekenhuis én andere type organisaties samen op één plek zien.

Neem contact op met Ivido

Address
www.ivido.nl

Neem contact op met HINQ

Address
www.hinq.nl